Skipper Furniture Skipper Furniture
 • Svenska
 • Danska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska

Miljö

Optimering av interna och externa miljöförhållanden är en process – det prioriteras högt hos Skipper Furniture.

Vi är alltid uppmärksamma på att vi bär ett ansvar i förhållande till vår omgivning. Såväl i val av material och underleverantörer som i produktionsprocessen väljer en miljövänlig lösning. Vi önskar att använda det bästa materialet för naturen; och med rationell tillrättalagd produktion och ett bra hantverk säkras en lång hållbarhet för produkterna och därmed en minimering av den miljömässiga belastningen. Minimering av materialförbrukning kombinerat med delvis återvinning av avfallssortering är ett måste. Vi tycker att det är viktigt med hänsyn till djur och natur.

Skipper Furniture råder över en modern produktionsapparat och en erfaren medarbetarstab med ett objektivt ansvar. Medarbetarna fungerar i ett intern arbetsklimat, där det är taget hänsyn till individuella funktioner och behov.

Skipper-boll-vit

Skipper Furniture AB

Färgerigatan 6, SE-289 33 Knislinge
Tel: +46 44 604 50
info@skipperfurniture.se

Sociala-medier-f Sociala-medier-li

 • Svenska
 • Danska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska
 • Svenska
 • Danska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska