Skipper Furniture Skipper Furniture
 • Svenska
 • Danska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska

Undervisning

Undervisning

Utbildningsmiljöer ställer extra höga krav på flexibilitet och hållbarhet. Den ständigt pågående förändringen inom utbildningsvärlden gör att vi måste anpassa våra produkter kontinuerligt. Allt fler arbets – och mötesplatser skapas inom denna världen och vi vet att vårt sortiment klara många av de utmaningar som ställs från brukarna. De allt större rummen kräver tysta mötesplatser, se bl.a. vår Cocoon, men också platser där många personer ska kunna mötas i en inspirerande miljö.

Våra möbler

Circles

Circles

Cocoon – en plats för avkoppling och reflektion

Auditorium – Innovest DK

Auditorium – Psykiatrisygehuset Slagelse DK

OPS Gellerup – DK

Information

För att underlätta våra förskrivares arbete finns alla våra produkter för offentlig miljö att ladda ned som dwg.filer. Behöver du hjälp eller annan information så hör av dig till oss!

På University College arbetas det löpande med att förbättra miljön. Med Cocoon har studenter och lärare fått möjlighet till en tyst miljö för telefonsamtal eller om de bara ska slappna av till musik, läsa eller skriva. Mobiltelefon eller platta kopplas via Bluetooth till Cocoon’s dolda högtalare.

Andra kundsegment

Skipper-boll-vit

Skipper Furniture AB

Färgerigatan 6, SE-289 33 Knislinge
Tel: +46 44 604 50
info@skipperfurniture.se

Sociala-medier-f Sociala-medier-li

 • Svenska
 • Danska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska
 • Svenska
 • Danska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska