Skipper Furniture Skipper Furniture
 • Svenska
 • Danska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska

Hotell/konferens

Hotell/konferens

Hotell och konferensmiljöer ställer extra höga krav på flexibilitet och komfort men där även gestaltningen av rummet kräver en design som ger deltagarna en upplevelse och trivsel. Våra möbler bidrar till detta och ger samtidigt en livslängd som ett extra kvitto på den höga kvalitetsnivån som vi levererar.

Våra möbler

Flight

Teddy

Bamse

Hana

Capri

Capri

Information

För att underlätta våra förskrivares arbete finns alla våra produkter för offentlig miljö att ladda ned som dwg.filer. Behöver du hjälp eller annan information så hör av dig till oss!

Circles

Andra Kundsegment

Skipper-boll-vit

Skipper Furniture AB

Färgerigatan 6, SE-289 33 Knislinge
Tel: +46 44 604 50
info@skipperfurniture.se

Sociala-medier-f Sociala-medier-li

 • Svenska
 • Danska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska
 • Svenska
 • Danska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska