Skipper Furniture Skipper Furniture
 • Swedish
 • Dansk
 • English
 • French
 • German

Miljø

Optimering af interne og eksterne miljøforhold er en proces, der prioriteres højt hos SKIPPER FURNITURE. Vi er til stadighed opmærksomme på, at vi bærer et ansvar i forhold til vort omgivende miljø. Såvel i valg af materialer og underleverandører som i produktionsprocessen vælger vi en miljørigtig løsning. Vi ønsker at bruge de bedste materialer fra naturen; og med en rationelt tilrettelagt produktion og et godt håndværk sikres lang holdbarhed for produkterne og dermed minimering af den miljømæssige belastning. Minimering af materialeforbrug kombineret med delvis genanvendelse af spild samt affaldssortering er forhold, vi anser for vigtige i hensynet til natur og miljø.

SKIPPER FURNITURE råder over et moderne produktionsapparat og en erfaren medarbejderstab med et objektivt ansvar. Medarbejderne fungerer tillige i et internt arbejdsklima, hvor der er taget videst mulige hensyn til individuelle funktioner og behov.

Skipper-boll-vit

Skipper Furniture A/S

Vinkelvej 12, Durup
DK-7870 Roslev
Tel: +45 97 59 22 55
info@skipperfurniture.dk

Sociala-medier-f Sociala-medier-li

 • Swedish
 • Dansk
 • English
 • French
 • German
 • Swedish
 • Dansk
 • English
 • French
 • German