Skipper Furniture Skipper Furniture

Ny möbel minskar bältesläggningar

Psykiatrisjukhuset i Slagesle, Danmark, har införskaffat nio enheter av en unik sitt- och vilomöbel som lugnar ner patienter och tar dem ut ur sin isolering. Nicolai Nicolaisen, medlem av social- och psykiatriutskottet i Region Själland, berömmer personalen för att våga gå nya vägar i behandlingen av psykiskt sjuka.

För att få ned antalet bältesläggningar har psykiatrisjukhuset i Slagelse inrättat avdelningar med rogivande vilomöbler som tack vare deras former både skapar trygghet hos patienterna och tar dem ut ur deras isolering.

Sjukhuset har skaffat möblerna i förbindelse med ”Projekt bältesfri” som stöttas av statliga bidrag, och inspirationen har hämtats från äldreomsorgen i Lollands Kommun där samma möbel används som rogivare till annars mycket oroliga och nervösa brukare.

”Jag har fått veta av personalen att patienterna i Slagelse är mycket glada för stolarna för de kan öva sig att vara tillsammans med andra människor utan att bli överstimulerade av umgänget och omgivningen. En patient har beskrivit det som Anti-isolation” berättar Nicolai Nicolaisen om de första mycket positiva erfarenheterna med den speciella stolen.

Bromsar känslomässig eskalering

Vi talar om en speciell, halvt instängd stol som har fått sitt namn – Cocoon – efter sin puppliknande form. På grund av stolens form och avskärmning kan patienten sitta i lokaler tillsammans med andra och samtidigt känna sig skyddad mot oro och störningar utifrån. Stolen är nästan ett litet rum i sig själv och är dessutom försedd med en musikanläggning som patienten kan använda.

”Somliga patienter använder musikanläggningen i stolen för att de känner basen i musiken och känner då också bättre sig själva. På det viset kan den dämpa flera av deras symptom. Flera patienter har själva börjat att söka sig till stolen för att den på flera sätt ger dem ro. Den hjälper till att deeskalera några situationer, som det heter på fackspråk, när den lyckas bromsa en olämplig och känslomässig upptrappning” berättar Nicolai Nicolaisen.

Större livskvalitet
”Medarbetarna skall ha mycket beröm för att söka lösningar som ger mycket sjuka patienter större livskvalitet. Den fysiska inredningen och nytänkandet hos personalen pekar i rätt riktning” säger Nicolai Nicolaisen om försöket med de nya möblerna. Det är en annan dansk, Carsten Buhl, som designat Cocoon som gav honom designpris på utställningen Boutique Design i New York i slutet av 2015.

Sex sjukhus med i försök med färre bältesfixeringar

Enligt Sundhetstyrelsens hemsida pågår försöket med bältesfria avdelningar under perioden oktober 2014 – december 2017. Utöver Slagelse så deltar även avdelningar i Ballerup, Brönderslev, Glostrup, Århus och Åbenrå i försöket med diverse olika åtgärder.
Styrelsen formulerar målet med projektet som:
”Det överordnade målet för projektinsatserna är att utveckla bältesfria behandlingsmiljöer genom att utprova och implementera en rad personalinriktade och organisatoriska insatser samt ny patientinriktad klinisk praxis”.

Källa: www.sst.dk

 Ytterligare upplysningar:

Nicolai Nicolaisen, social- och psykiatriutskottet, Region Själland, tlf. +45 60 64 51 13

 

Skipper-boll-vit

Skipper Furniture AB

Box 106, SE-289 21 Knislinge
Färgerigatan 6, SE-289 33 Knislinge
Tel: +46 44 604 50
info@skipperfurniture.se

Sociala-medier-f Sociala-medier-li

  • sv
  • da
  • en
  • de
  • sv
  • da
  • en
  • de