Skipper Furniture Skipper Furniture

Iøjnefaldende effekt ved anvendelse af COCOON på svensk demensafsnit.


– Særlig egenskab til at dæmpe uro..

Lövlundens demensboende i Robertsfors, Sverige, har haft en Cocoon siden sommeren 2018. Her er et par eksempler på, hvordan de oplever Cocoon’en i indsatsen:

”COCOON har en særlig egenskab til at dæmpe uro og angst hos personer med demens. Det er vanskeligt at vide, hvad det eksakt beror på; men formentlig har de samme oplevelse som personer uden demens, at stolen med sin puppe-form omslutter den siddende og skaber sikkerhed og tryghed. Muligvis er det en følelse og tilstand, som kan føres helt tilbage til fosterstadiet, hvor man formodes at opleve fuldkommen tryghed.

I hvert fald oplever vi, at COCOON har haft en virkelig god effekt på flere af vore patienter, bl.a.:

  1. En kvinde med udadreagerende adfærd, som sad uafbrudt i 45 min. og nød sin favoritkunstner Bruce Springsteen.
  2. En mandlig beboer, som er urolig og angstfuld, og som vanskeligt kan lades alene, sad og spillede luftguitar, klappede takten og sang med.

Klik for at se filmen Luftguitarspil i Cocoon

  1. En kvinde, som sædvanligvis kræver meget personalenærvær, sad 1 time og nød øjeblikket i stolen og sang med på Christer Sjögrens repertoire af åndelige sange.”

Inger Holmlund Resoluth, Robertsfors kommun. Tlf. +46 70 9905118, irhd@robertsfors.se

Skipper-boll-vit

Skipper Furniture A/S

Vinkelvej 12, Durup
DK-7870 Roslev
Tel: +45 97 59 22 55
info@skipperfurniture.dk

Sociala-medier-f Sociala-medier-li